Contract Te Laat Aangezegd

Contract te laat aangezegd: Tips voor werknemers en werkgevers

Als werknemer heb je recht op duidelijke afspraken over je contract. Een essentieel onderdeel daarvan is de aanzegtermijn, oftewel de periode waarin je werkgever je moet laten weten of je contract wordt verlengd of niet. Maar wat gebeurt er als je werkgever te laat is met het aanzeggen van je contract?

Allereerst, wat is de aanzegtermijn precies? Als je een tijdelijk contract hebt dat van rechtswege eindigt (dus zonder opzegging), moet je werkgever je minstens een maand voor de einddatum schriftelijk laten weten of het contract wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Doe hij dat niet, dan heeft dit gevolgen voor zowel werknemer als werkgever.

Voor werknemers kan het te laat aanzeggen betekenen dat zij recht hebben op een vergoeding. Als je werkgever niet op tijd aangeeft of hij je contract verlengt of niet, heb je namelijk recht op een vergoeding ter hoogte van een maandsalaris. Dit geldt alleen als het contract van rechtswege eindigt en niet als je werkgever het contract opzegt. Daarnaast geldt de vergoeding alleen als je ten minste zes maanden in dienst bent geweest bij dezelfde werkgever.

Voor werkgevers kan het te laat aanzeggen betekenen dat zij een schadevergoeding moeten betalen. De hoogte van deze vergoeding is gelijk aan het bedrag waar de werknemer recht op zou hebben gehad als de aanzegtermijn wel was nagekomen. Het kan dus flink in de papieren lopen als je als werkgever te laat bent met aanzeggen.

Maar wat kun je doen als werknemer of werkgever als er sprake is van te laat aanzeggen? Allereerst is het belangrijk om het probleem zo snel mogelijk aan te kaarten bij de werkgever of werknemer. Leg duidelijk uit wat er is misgegaan en wat de gevolgen hiervan zijn. Het kan zijn dat je samen tot een oplossing kunt komen.

Als dit niet lukt, kun je als werknemer een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter om aanspraak te maken op de vergoeding. Als werkgever is het verstandig om juridisch advies in te winnen en eventueel een schikking te treffen met de werknemer.

Tot slot is het natuurlijk beter om te voorkomen dat het te laat aanzeggen überhaupt gebeurt. Voor werkgevers is het van belang om de aanzegtermijn goed in de gaten te houden en op tijd te communiceren. Voor werknemers is het verstandig om een reminder in te stellen in je agenda, zodat je op tijd kunt acteren als je werkgever niet op tijd aanzegt.

Kortom, de aanzegtermijn en het te laat aanzeggen kunnen zowel voor werknemers als werkgevers vervelende gevolgen hebben. Zorg dus dat je als werknemer goed op de hoogte bent van je rechten en als werkgever op tijd communiceert om problemen te voorkomen.

Ir arriba